A BALLOON TRIP OVER LA CERDANYA SHIRE

6 October, 2014